Matematika

Poznámky

Pracovné listy

PL_ poradie počtových operácií.docx
Počítame so zátvorkami.docx
Kritériá deliteľnosti - KP.pdf

Prezentácie

Riskuj hra M6 - deliteľnosť.pptx
DELITEĽNOSŤ ČÍSEL.pptx

Zaujímavé odkazy

Klikni na nasledujúce obrázky a otestuj sa!